Sunday, November 25, 2007

Thay ngôi, đổi nhiệm vụ.

Mười giờ rưỡi tối, sau cuối một ngày bầu cử, nhìn sơ kết qủa kiểm phiếu, thấy đảng mình thua, Thủ tướng Úc đương nhiệm lên truyền hình chúc mừng lãnh tụ đối lập và chấp nhận thất cử sau 11 năm cầm quyền. (đúng với câu: bừng con mắt dậy thấy mình tay không!)

Nửa giờ sau, vị Thủ tướng thắng cử lên công nhận sự đóng góp của vị thủ tướng tiền nhiệm đã làm cho đất nước trong hơn 11 năm qua.

Cả hai đều cám ơn nhân dân và những người đã ủng hộ mình, đảng mình trong cuộc bầu cử vừa qua trong sự reo hò cổ vũ của những người ủng hộ tại các trung tâm kiểm phiếu và phòng họp, kết thúc 6 tuần lễ tranh cử sít sao của hai đảng chính, một sinh hoạt dân chủ rất thú vị, với cách hành xử rất đẹp của cả hai lãnh tụ đảng phái chính cùng những ủng hộ viên và nhân dân Úc. Bao giờ quê mình cũng hành xử cái quyền căn bản của người dân để bầu được một chính quyền chỉ phục vụ dân đẹp như ở Úc nhỉ? Mong lắm.

No comments:

Post a Comment