Sunday, December 16, 2007

Cóc.

Cứ mỗi buổi tối.

Tôi lên giường ngủ.

Mà không chào ai.

Là chiều hôm đó.

Tôi đã lai rai.

Uống cỡ vài chai.

Nên mắt tôi díu lại!

Bởi chưng tôi say.

Sáng sau mở blog.

Thấy bạn bè chúc.

Ngủ ngon, ngủ ngon.

Hèn chi mà giấc ngủ.

Chẳng ngon.

No comments:

Post a Comment