Tuesday, December 11, 2007

Hoàng Sa và Trường Sa.

Mấy bữa nay cứ hưóng về tổ quốc để nghe tin tức về vụ việc nhức nhối mà bọn Tàu đang gây ra cho dân tộc ta.
Đó là vụ Hoàng Sa và Trường Sa, hai quần đảo thân yêu của tổ quốc ta mà chúng cố tình nhận là của chúng...

No comments:

Post a Comment