Friday, December 28, 2007

Tản mạn..

Lúc đi làm, mình cứ nghĩ: kỳ này có hơn hai tuần nghỉ, ở nhà chắc tha hồ mà viết. Lầm, một tuần nghỉ đã qua mà coi bộ không mấy khá hơn trước, sợ còn kém hơn là đàng khác!

Đúng vậy, đi làm, chỉ có một việc, còn lại thời gian coi như chẳng thể sắp xếp việc gì chen vào, còn ngày nghỉ, thì toàn việc không tên nó đến, chẳng việc nào ra việc nào, mà việc nào cũng phải làm! Chưa kể cái khoản rỗi rãi ai cũng mời ghé uống vài chai, tiệc, tiệc, tiệc! Rồi chat với bạn bè ở xa nữa chứ, nên chẳng có việc gì hoàn thành cả.

Mình thấy bà xã, vốn tính hay lam hay làm, chẳng thấy bả nghỉ tay lúc nào, cứ bỏ chuyện này là nhảy qua làm chuyện khác, ôi những công việc không tên, coi vậy mà còn vất vả hơn đi làm nữa chứ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy nên khi tôi viết những dòng này, thời gian chỉ còn có ba ngày phù du nữa là đổi cuốn lịch mới Năm 2008. Nói tới lịch, tự nhiên lại hồi tưởng, thời nhỏ của tôi, sao lịch hiếm thế, chẳng mấy nhà có lịch! Sau này do ăn lên làm ra, phú qúy sinh lễ nghĩa, các cơ sở thương mại đã bắt đầu biết lợi dụng lịch để quảng cáo thương hiệu của mình, rồi các cơ quan công quyền, tôn giáo. Giờ thì ôi lịch nhiều đến không có chỗ mà treo, chưa kể đến lịch bàn, sách lịch, lịch bỏ túi, lịch ngày, lịch tuần, lịch tháng, lịch hai tháng, 3 tháng, lịch năm. Có cái này là ai tặng lịch cũng thích, trừ có một cơ quan mà trên đời này ai cũng ghét cay ghét đắng nếu cơ quan đó tặng lịch, bạn biết cơ quan nào chưa? Tòa án hì hì, nơi này mà tặng lịch thì coi như lúa!

Năm sắp hết tản mạn chút cho vui và chúc mọi người trên thế gian này luôn vui vẻ, sống chan hòa trong tình thương mến để hạnh phúc con người mãi mãi thăng hoa.

No comments:

Post a Comment