Thursday, December 27, 2007

Tưởng nhớ gia đình.


Nhạc mẫu.
Hôm nay húy kỵ bà cụ nhạc của tôi. Thấm thoát mà cụ bỏ chúng tôi 15 năm rồi đấy!
Ở đời có những người mẹ cả đời vất vả, gieo vãi, vun trồng đến khi cây cối đơm bông kết qủa thì lại nhường những qủa ngon, trái ngọt cho những thế hệ sau, còn mình thì lặng lẽ ra đi, bà cụ nhạc tôi là một thí dụ.
Những tháng năm cơ hàn của một đời người, chúng tôi cũng như những con gà non núp trong cánh mẹ, nhờ cậy vào sự bảo vệ che chở, từ nơi ăn chốn ở, mặc dù thân trai mạnh khỏe, chúng tôi cố gắng vượt qua, nhưng như định mệnh không cho chúng tôi cơ hội thoát ra khỏi đôi cánh che chở của mẹ.
Sông có khúc và người có lúc, lúc của chúng tôi vừa đến thì mẹ ra đi, khi chúng tôi xa những người ruột thịt để đến một nơi khác có nhiều tương lai hơn, chưa ổn định hẳn nhưng cũng đã hứa hẹn một đời sống khác hẳn nơi quê nhà, chưa dư dả, chưa gửi về được đồng qùa tấm bánh, báo đáp ân sâu, để mẹ hưởng một chút hương hoa, thể hiện chút tình hiếu thảo của con cháu, thì nghe tin cụ đã đi rồi!!

No comments:

Post a Comment