Saturday, December 15, 2007

Vì mọi người..

Hôm nay mình đi dự tất niên và mừng khánh thọ các hội viên hội tương tế.

Ngồi với hầu hết các vị mà đầu tóc đều trắng xóa, trừ mấy cháu đi theo ông bà, mình cảm thấy mình trẻ hẳn ra. Ừ thì ra vậy, muốn cảm thấy mình trẻ, hãy gia nhập và sinh hoạt với hội cao niên.

Hội tương tế, đúng với cái tên của nó, hội góp một tay giúp hội viên qúa cố, sự đóng góp này mới đúng là đóng hội ‘chết’, có hai năm qua mà số hội viên đã lên tới 2 ngàn hội viên, nếu như hội không ngưng nhận đơn có lẽ số hội viên đã cao hơn.

Nếu như nói đùa là chơi hụi, thì hụi này ít ai thích hốt và chẳng ai được hốt, được hốt chăng là người thừa kế của mình, họ được lấy khi người hội viên đã vĩnh viễn nằm xuống. Trong buổi tất niên, người ta đã thông báo số tiền một hội viên nhận được là hơn 18 ngàn đồng, số tiền kể là lớn hơn mức cần thiết của việc hậu sự, thì ra với tính lo xa của người mình, các cụ đã liệu cả việc hậu sự của mình trước, để con cháu khỏi phải lo khi cha mẹ hay ông bà nằm xuống.

Người ta cũng đã kể lại nhiều đám, các cụ đã trối trăn cho con cháu, hãy dùng số tiền tương tế đó vào việc gửi giúp các cơ quan từ thiện khác cần sự giúp đỡ hơn, thì ra mọi người cùng đồng tâm nhất trí gia nhập hội tương tế, để có thể giúp đỡ lẫn nhau, còn mình thì nếu khi nằm xuống, phải nhận tiền của hội tương tế thì lại nhờ con cháu gửi giúp đỡ cho người khác.

Một việc làm tương tế đúng nghĩa, đã có những người như vậy, mình vì mọi người. Nếu ai cũng vậy thì qúy hóa lắm thay..

No comments:

Post a Comment