Wednesday, January 23, 2008

'Than giữ' chuyện vui ông gìa gân.

Thấy tôi viết về ‘lao ngã, và gia huyền,’ có người đa nghi, chắc cho là tôi hết xíu quách chăng? Tôi xin kể một câu chuyện mà tui sưu tầm được về một ông gìa hết sẩy nha:

Một thanh niên trẻ, mới vào khoảng 80 đến phòng mạch bác sĩ hỏi thăm sức khỏe mình coi có thể cưới vợ trẻ được không?

Bác sĩ chỉ nhìn qua tướng là đã nhận định cậu lão này hết sài được mới phán:

“Nếu cần, cụ cũng có thể cưới vợ trẻ, nhưng theo kinh nghiệm, để vợ không buồn, cụ có thể rủ luôn bạn thân (ý là bạn trai) của vợ về ở chung cho vui.”

Bẵng đi thời gian hơn một năm, tình cờ trên đường đi, ông bác sĩ gặp lại cậu lão đang đi trên đường, họ chào nhau và cậu lão khoe rằng:

“Bác sĩ ơi, nhà tôi mới sinh cháu trai.”

Nghe thế ông bác sĩ giật mình và chợt nhớ lại lời khuyên thân chủ và hỏi lại:

“Thế cụ cũng đã nghe lời tôi cố vấn là cho bạn của vợ cụ đến ở chung chứ?”

Không suy nghĩ, cậu lão vui vẻ trả lời:

“Vâng, tôi đã nghe lời khuyên của bác sĩ, và cũng báo để bác sĩ mừng cho, bạn vợ tôi cũng đã có bầu được 6 tháng!!!”

No comments:

Post a Comment