Friday, January 4, 2008

Ngày nghỉ và những việc làm vui.

Mấy ngày nghỉ, trời lại nóng, nhiều khi muốn viết lách chút chơi như một cách tập thể thao cho trí não làm việc, kẹt nhiều khi nóng qúa, máy computer chạy nghe thấy thương, nó kêu ầm lên như nhắc mình là nóng qúa, cho em nghỉ, đành tắt máy.

Mà đôi lúc ngồi nhớ đến quê nhà mở anh Google Earth ra coi chơi, chấm mấy tọa độ nhà cử, thấy họ cho hình vào các vị trí thực của nó, mình cũng tò mò làm theo, thế là quê mình vùng Hố Nai, sẵn dịp vừa qua về quê chụp được ít hình kỷ niệm, mình mang ra cũng bỏ vào những điểm đứng của những kiến trúc ấy, chừng hơn tuần nữa, những hình ảnh các nhà thờ vùng Hố Nai sẽ xuất hiện trên trái cầu mầu tím lịm của Google Earth mới bạn bè ghé xem.

Những ngày nghỉ lễ, mình nói chuyện được với những người bà con ở Mỹ, ở Châu Âu, cũng biết được khá nhiều tin tức sinh hoạt của gia đình. Mong tất cả mọi người luôn an vui và hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment