Monday, January 7, 2008

Phòng nên tìm bệnh.

Khám bệnh đầu năm.

Thấy hai cánh tay nó mỏi, mình đi bác sĩ khám thử. Sáng Thứ Hai mà phòng mạch bác sĩ gia đình coi mòi đông khách dữ. Ông bác sĩ này đặc biệt mở cửa sớm hơn những bác sĩ khác 1 giờ, nên 8 giờ sáng ông đã mở cửa khám bệnh. Ấy thế mà 7 rưỡi đã có người mò đến nhờ khám.

Mình không hẹn trước, nên tính cũng cỡ thiếu 15 phút mới 8 giờ đến cho chắc ăn là chưa có ai, lầm to, mình đến đã có tới mấy người cũng dân canh me như mình đến rồi, nên kể cả người có hẹn trước đến phiên mình là 7.

Tay mình khám thì bình thường, kéo hay đẩy vẫn còn mạnh lắm, bác sĩ cho mình uống thuốc bổ B 1. chắc món này thiếu, có cái huyết áp nó lên, nhưng chắc do tối qua mình uống thuốc chống đau chăng, mí lại mấy hôm nay cứ tiệc tùng, cứ bia bọt uống, người còn đang ngây ngất mà. Tiêu Diêu lại còn mời làm một chén với món nhựa mận chay nên ngất ngư là cái cẳng. Ông bác sĩ ấy hẹn một tháng sau trở lại để đo thử, nếu vẫn cao thì có vấn đề.

Hồng Phượng phone chào để mai về Việt Nam, nhân dịp có người bạn về, mình lợi dụng bạn gửi ‘lời’ thăm bạn bè, còn ‘vốn’ thì vẫn giữ lại. Bạn bè ơi, có nhận được lời mình gửi qua Hồng Phượng thì nhận tạm vậy nhé, đừng hỏi vốn, vì mình đang cần vốn để kinh doanh, xem có ai bán trời, trăng gì mình sẽ đầu tư.

No comments:

Post a Comment