Thursday, January 24, 2008

Thư giãn với mấy cậu nhiều tuổi..

Có người hỏi tôi: “sống đến tuổi gìa có lợi không? Thưa rằng hỏi răng thì hiếm chứ gìa rồi hẳn có lợi là cái chắc.

Ai làm sai thì chắc phiền với pháp luật hơn cái mấy cậu lão. Tôi lại sưu tầm chuyện có một cậu lão nhà ta, đứng trước hàng chữ cấm tè rồi cứ thế đứng tè tỉnh bơ.

Anh bảo vệ tiến đến hỏi cụ có biết chữ không? Cụ đáp: “Biết chứ”

Anh bảo vệ mới nhắc: ‘cụ biết mà trước hàng chữ “cấm không được tè” mà sao cụ lại đứng tè tỉnh bơ như thế?’

“Ủa vậy ra lão lộn!” thì ra chú em mày đọc ngược, chứ lão học chữ Hán lại đọc từ phải sang trái nên cứ ngỡ là: “tè được không cấm”

Pó tay.com..

No comments:

Post a Comment