Sunday, June 12, 2011

89/11. Vẫn còn nước non nhà.

Giặc đã nghênh ngang giưã biển nhà.

Đưa tầu cắt cáp quấy phá ta.

Ngư dân đi biển bị cướp phá.

Chìm tầu, cướp cuả, chuộc mới tha!!!

Thế mà chính phủ chẳng dám la.

Cấm dân không chống đối mới là?

Mười sáu chữ vàng “giặc” mang doạ.

“Chúng bay cấm manh động chống ta!!!”

Quân Nam còn thủ kỹ sau xa.

Xua dân ra giữ vững biển nhà.

Các quan vẫn giữ tình “đồng chí.”

Để cho bốn biển chỉ một nhà???

Cái hoạ độc tài đã gây ra.

Tai hoạ giờ này thật xấu xa.

Nội xâm mời ngoại xâm quấy phá.

Nước Nam vẫn là: “nước non nhà?”

7 comments:


 1. Giặc đến nhà công an cũng phải đánh... dân!

  ReplyDelete
 2. Hu hu. phải thời mạt cuả dân tộc là ở đây!!! Mong là không phải.

  ReplyDelete
 3. Chuột lệt cắt cạp thì mình bắt nó đem trị tội bằng phương pháp ngâm dấm xủ làm thuốc thì chữa hết bịnh loạn ngôn hả họng chành bành huynh ạ...Hiiii

  ReplyDelete
 4. Giặc mới đến cửa thôi bác ơi ! Giữ tình đồng chí được ngày nào hay ngày ấy. Khi nào nó vào trong nhà, ta uýnh cũng không muộn. Bác yên tâm.

  ReplyDelete