Saturday, October 29, 2011

Cuối tuần..

17 comments:

 1. Cuối tuần thật nhiều chuyện.
  Vác xế chạy liên miên
  Blog mở ra rồi biến
  Đọc sơ rồi đi liền...

  Hẹn nhau tuần mới vậy:)))))))))))))

  ReplyDelete
 2. Vậy mà Bống tính qua xin tô bún riêu

  ReplyDelete
 3. Chúc mau xong mọi chuyện
  Vào Blog tán huyên thuyên
  Bịnh cũ mau tan biến
  Niềm vui tới liền liền

  Giữ vàng và làm giàu thêm nhé ct !

  ReplyDelete
 4. Hi hi, bưã nay có bùn bò kiêng:))

  ReplyDelete
 5. Melbourne Cup lại về
  Trang chọn ngưạ cá đê
  Kiếm vài đồng vui vẻ.
  Thua cũng cười hê hê:)

  Vàng đang ổn định giá đang chỉnh từ từ, Mà chúc Trang cũng vậy nhé.

  ReplyDelete
 6. Càng tốt vì Bống đang lên ký

  ReplyDelete
 7. Múc ba tô nhé, Bống sang ngay ăn cho nóng:))

  ReplyDelete
 8. Chời . Chủ tịt lại hại Bống rầu

  ReplyDelete

 9. Cuối tuần thiên hạ nghỉ
  Anh công việc lu bu
  Mau xong cho nó khỏe
  Trở lại blog lu bù
  với bạn bè

  anh há.

  ReplyDelete
 10. Cuối tuần chạy bộn sô
  Vẫn mở blog nhìn vô
  Cóc vui nhanh hết ý
  Rộn vang tiếng cười rộ.
  :))))))))

  ReplyDelete
 11. Hi hi, hổng ăn thì ngồi nói chiện thôi:))

  ReplyDelete
 12. Toàn là chuyện tốt lành
  Thế là chạy cho nhanh.
  Không chạy chẳng ai đánh
  Mà thích đứng không đành:))

  Mệt mà cũng vui chút chút:))

  ReplyDelete
 13. Tại thích thế Lan ơi
  Góp chút chút cho đời
  Cuối tuần vui ao cóc.
  Xong lại chạy vui thôi.

  ReplyDelete
 14. Cuối tuần ..chuyện với chuyện
  Chuyện chắc lắm của tiền
  Chạy rồi rì-viu lại
  Lốc _liếc với bạn hiền !!!

  :))

  ReplyDelete
 15. Chuyện thì thật nhiều chuyện
  Nhưng toàn chuyện mất tiền
  Vui vì được nhiều chuyện
  Mà vẫn nhớ bạn hiền:)))

  ReplyDelete
 16. Tuần mới đã đến rồi,
  Nhưng anh vẫn chưa "lên"
  Lốc nay đà hoang vắng
  Mong anh chớ ơ thờ.

  ReplyDelete
 17. Sắp có luật "nhà thơ"
  Viết giờ khỏi xin phép
  Chuyện nghe cứ như mơ
  Vỗ bụng cười hơ hớ:)))

  ReplyDelete