Tuesday, February 28, 2012

Những vần thờ ơ... cóc. 1


Đầu tuần tức cảnh sinh tình, soi gương thấy tóc trắng mà chưả già. Tự nhiên cóc vọt ra, mang khoe với bạn bè đọc cho vui và xin góp ý với nhé.

Chẳng biết bao nhiêu mới gọi già?

Như tôi hơn sáu bó rồi nha.

Cơm ăn ba chén vưà lưng dạ.

Rượu uống nưả chung đã ngà ngà.

Bạn bè mời nhậu vui tí nhá.

Em dụ (k) rao kê hát khề khà.

Nếu già tuổi phải bao nhiêu tá?

Tuổi tác ai mà tính được đa.

No comments:

Post a Comment