Monday, February 27, 2012

Những vần thờ ơ... cóc.


Dù già tôi vẫn cứ là tôi.

Sáng sớm dậy xong mở mắt ngồi.

Lóc cóc mổ cò trên bàn phím.

Lim dim giương mắt đọc xong cười.

Mỗi ngày tìm một niềm vui mới.

Mong chúc nhân gian đẹp cuộc đời.

Bạn bè cùng khắp không gian ảo.

Cưả mở ai ai cũng chào mời.

No comments:

Post a Comment