Sunday, March 11, 2012

Những vần thờ ơ... cóc 5. Nổ.

Thật khổ! Lại nổ. Jun 11, '09 5:51 PM
for everyone
Ngồi lâu suy nghĩ bí đề tài.

Lôi mình ra nhạo cái sáu hai.

Không còn trai trẻ, không ra lão.

Có lắm thứ phiền, chẳng giống ai.

Vợ bảo: ‘cứ ngồi ôm máy mãi.

Sao không ra park bước lai rai.

Đầu óc mẫn minh, chân cứng cáp.

Cho đời thanh thản, sức dẻo dai.’

“Ừ nhẩy, sao mà chẳng nghĩ ra.

Tôi trông vẫn khoẻ phải không bà?”

Răng còn đếm đủ ba hai cái.

Tóc đã hai mầu, mắt vẫn nai.

Tướng tá oai phong, thân tráng kiện.

Quân binh dưới trướng, chẳng một ai!

Vẫn cứ tiếm danh oai chủ tịt.

“Thôi thôi bớt ‘nổ’ lại đi ngài!!!”

No comments:

Post a Comment