Friday, May 18, 2012

Cuối tuần....

19 comments:

 1. Sáng giờ xong một cữ
  Về nhà chửa lắc lư
  Tối nay còn một cữ
  Chắc phải uống từ từ
  Không là đứ đự,,,,

  ReplyDelete
 2. Sáng một cữ, chiều cữ
  Về đừng có sanh sự
  Vợ bảo gì nghe nấy
  Cứ làm theo tắp lự
  Muốn cữ nào thì cữ

  :)))

  ReplyDelete
 3. Cuối tuần nhiều niềm vui anh chị nhé .....

  ReplyDelete
 4. Hi hi.
  Hổng sai lấy một chữ
  Chớ về còn gầm gừ
  Là có đường ứ hự
  Ngoan ngoãn là vô tư...
  Ba cữ....

  ReplyDelete
 5. Hồng Phượng cũng vui với cuối tuần nhé.

  ReplyDelete

 6. Em đọc mà không biết anh Minh nói cữ ở đây là cữ gì.

  ReplyDelete
 7. Am now finished one home yet swinging tonight is one
  sure to drink slowly is not papaya,,,,
  THANKS FOR THIS POST
  TOM PREMO - NGUYÊN MINH TÂM - TT

  ReplyDelete
 8. He he he.
  Hiểu ngầm dùm, cữ gì mà chẳng được Zip ơi.. Cữ nhậu cho nó.. lành.

  ReplyDelete
 9. Thanhks Tom - Nguyen Minh Tâm - TT nhiều.

  ReplyDelete

 10. Thì ra là cữ nhậu
  Cứ nhậu cho nó lành
  Còn cữ kia thì khác
  Mai mốt tính, há anh

  :))

  ReplyDelete
 11. Viết rõ ràng cữ nhậu
  Còn hỏi là cữ gì?
  Dở hơn "Vợ thằng Đậu"
  Cữ khác thì quên đi:)

  ReplyDelete
 12. Hổng lẽ ảnh nhậu dử chời!

  ReplyDelete
 13. Chả biết chủ tịt làm cữ gì

  ReplyDelete
 14. Hì hì
  Caulongbachai lại đổ thêm rượu vào bia rồi he he.

  ReplyDelete
 15. Sáng sớm thì cữ nhậu là lành rồi Bống:)))

  ReplyDelete
 16. Cuối tuần quá trời cữ
  Đầu tuần chắc lừ đừ
  Vài cữ đừ cũng vui
  Có gì mà phải cử.
  :)

  ReplyDelete
 17. Vậy mà nghe la dữ
  Có cữ thích bỏ xừ
  Cứ vui là vô tư
  Hèn gì mà ham dữ:))

  ReplyDelete
 18. thơ vần ử vui quá hử?

  ReplyDelete