Friday, January 17, 2014

17/1/14. Bài thơ của cháu dâu viết cho con. Ôm con mà nhớ mẹ. Thuỳ Nguyễn.
Sáng nay trời trở lạnh
Con cuộn mình trong chăn
Mẹ gọi con thức dậy
Con ngủ vùi không thưa
Mẹ chợt nhớ ngày xưa
Khi mẹ còn thơ dại
Mỗi khi bà ngoại gọi
Mẹ gỉa vờ không nghe.
Giờ bên ngoài se se
Mẹ ôm con nũng nịu
Nhớ bàn tay dìu dịu
Ngoại ôm mẹ ngày xưa.
Cầu xin trời đừng mưa
Xin gío ơi đừng thổi
Cho lá gìa trên cây
Đừng bay theo năm tháng
Thuỳ Nguyễn 16/1/2014.

No comments:

Post a Comment