Saturday, April 5, 2014

5/4/14. Những vần thờ.. ơ Cóc đi chợ..
Cuối tuần nghe tiếng vợ:
Anh chở em đi chợ
Nhẹ nhàng như tiếng tơ
Chần chờ gì nữa chớ
Đẩy xe và đứng chờ
Kể thì vẫn có thớ
Chưa thành tơ lơ mơ
Vợ mua rau vài mớ
Thêm mấy gói đồ khô
Cuối tuần mà sao chợ
Người đâu đông qúa cỡ
Chen chân muốn ná thở
Mấy ông giống như tớ
Đầu tóc trắng phất phơ
Gặp người quen niềm nở
Cũng đẩy xe đứng chờ
Hiểu nhau cùng cảnh ngộ
Đứng cười nói bi bô
Tây ta đều xí xố
Nghe rao bán mại dô
Cuối tuần được đi chợ
Vui qúa cóc mần thơ..

No comments:

Post a Comment