Sunday, April 6, 2014

6/4/14. Những vần thờ.. ơ cóc. Chuyện con cua.

Hôm qua, tôi chụp hình con cua đưa lên khoe làm minh họa cho cái chuyện được đi chợ. Thấy thùng cua nhiều qúa, ai cũng hỏi cua ngon không? Thật tình, chưa được ăn nên không biết mùi vị. Lại cũng có bạn bảo cua bên này không được cột bằng giây to cho nặng thêm. Thế nên có chú cóc trả lời cho vui:Đi qua hàng cá, chụp hàng cua
Chụp xong đi tiếp, chẳng hề mua
Mang khoe, bạn hỏi cua ngon chứ
Hỏi thế thì đây xin chịu thua..

Cua Úc coi mòi qúa tự do
Cột vài sợi chỉ chẳng cần to
Quê mình cua phải to giây cột
Một ký cua thời, một ký giây :)

No comments:

Post a Comment