Tuesday, November 11, 2014

12/11/14. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc tặng cha Thông.

Với ngôn ngữ dân dã, đời thường, nên cách nói chuyện của Linh mục Thông rất gần gũi với mọi người.
"Chúng con có mấy linh mục, mà mỗi người lo làm một việc, nên ai làm việc gì thì được nối thêm cái việc đó vào sau tên gọi, như: Cha A sida, cha B xì ke. Còn con là Thông "thôi hổng dzám nói ra đâu, kỳ lắm."
Mình chẳng có gì đóng góp, nên cóc tặng cha Thông nhé.


Chúa nhật hôm nào gặp cha Thông
Đường xa trái đất, bay nửa vòng
Đến đây chung sức lo quyên góp
Người đến với người, thỏa ước mong

Yêu đời nên khổ, có phải không?
Đã chọn đời tu, vẫn nhọc lòng
Nhìn trẻ, con người bị hành hạ
Chúa ơi! Con đành phải long đong.

Mình chẳng có gì giúp cha Thông
Mỗi ngày, con cái, một thêm đông
Ngồi viết tặng cha bài thơ cóc
Cho “Một thân hình” hoa trổ bông.

Khi nào, con ‘cóc’ phải long đong
Đường tu con sẽ hiến hết lòng
Yêu thương hoa nở đời con trẻ
Cóc còn ai ới: Nguyễn Bá Thôôôôôôôôông.

 


No comments:

Post a Comment