Monday, April 13, 2015

13/4/15. Đi lễ. Những vần thờ..ơ cóc.


Hôm qua dự đại lễ
Người đâu mà đông thế
Sân rộng, thôi khỏi kể
Mà không còn một ghế.
Nào các cô, các mệ
Quần áo đẹp khỏi chê
Nghiêm chỉnh đọc kinh kệ
Nghe giảng ngồi mẩn mê
Mình thì vẫn như thế
Máy chụp đeo lê thê
Gặp ai cũng mặc kệ
Nháy nháy cho đỡ tê.
Giờ về nhà thả cóc
Đưa hình chụp lên khoe
Ai có hàng vô nhận
Cười chứ đừng có chê...


No comments:

Post a Comment