Friday, April 17, 2015

18/4/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Thu vàng.

Cuối tuần ra ngõ ngập lá vàng
E hèm, nhanh nhỉ đã Thu sang
Cứ vui đi nhé nào bạn hỡi
Kệ lá Thu vàng, kệ Thu sang...

No comments:

Post a Comment