Wednesday, April 8, 2015

8/4/15. Tay tổ. Những vần thờ.. ơ cóc.Sáng nay ghé qua chợ
Gặp cũng nhiều tay tổ
Ngang nhiên giành job vợ
Đẩy xe tự đi chợ
Gặp chi củng đứng rờ 
Non gìa nắn tỉnh bơ
Chỉ có riêng mình tớ
Lớ ngớ đứng coi đồ
Chụp hình rồi chờ vợ 
Hẹn về cóc mần thơ..

No comments:

Post a Comment