Tuesday, May 19, 2015

19/5/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lạnh lẽo..


Trời lạnh phố vắng teo
Face Book cũng lèo tèo
Co ro ngồi cổ nghẹo
Ai lười đợi tôi theo.

Chúc vui cùng cóc đầu tuần

No comments:

Post a Comment