Thursday, May 21, 2015

22/5/15. Những vần thờ... ơ cóc. Cóc lại khoái ăn sang.
Cóc sáng ăn khoai, khoái ăn sang
Vài củ cùng chung thiếp với chàng
Ăn chung mình nhé khoai Viên ngọc
Ăn xong anh sẽ khoe cả... làng

No comments:

Post a Comment