Tuesday, June 9, 2015

10/6/15. Những vần thờ... ơ cóc. Cóc khoe cháu.


Ông bà ôm cháu (khoái) ngẩn tò te
Cưng qúa là cưng sao hổng khoe
Mới mừng sinh nhật ông bữa hổm
Bữa nay có cháu mới lên khoe
Này này, lẳng lặng lắng tai nghe
Cóc nói à nha, cóc muôn khoe
Một thành viên mới trong nhà cóc
Cháu mời vừa sinh đang khóc oe....

Chúc mừng cáu mới Đại Nam.

No comments:

Post a Comment