Friday, June 5, 2015

6/6/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Tự mừng sinh nhật.


Hôm nay, sinh nhật tôi
Con đã chúc mừng rồi
Giờ đang chờ các bạn
Gửi qùa chúc đi thôi.
Qùa đừng to tát qúa
Thiên hạ dị nghị tôi
Hạt soài mươi cà rá
Chúc tôi khỏe để ngồi
Lăng nhăng vần thơ cóc
Đầu óc đỡ nghĩ tồi
Qùa nhiều mà thêm tuổi
Nụ cười mãi trên môi..
6/6/15.

No comments:

Post a Comment