Sunday, June 7, 2015

8/6/15. Những vần thờ.. ơ cóc. 68.


Nhìn con số cũng giật mình
Mới có "tí tuổi" mà đình đám nha
Soi gương đã thấy gìa gìa
Răng vàng, tóc bạc còn da đồi mồi
Computer vẫn thích ngồi
Mắt chăm chăm đọc, tay đôi mổ cò
Dân đại học, thích chữ to
Thả xong con cóc, đi khò giấc thôi
Sáng giờ nhận chúc mệt rồi
Cám ơn bằng hữu khắp nơi xa gần
Đi đâu mà ghé Mẻo Bần (Melbourne)
Ghé "phủ chủ tịt" nghỉ chân mạn đàm.

No comments:

Post a Comment