Thursday, July 30, 2015

30/7/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn trưa ở nhà hàng Nhật.


Con gái rủ ông bà đi shop
Lang thang xong ghé quán ăn trưa
Thôi rồi thoát cảnh muối dưa
Hai người hai món cò cưa chia đều
Ông mì bò, có thêm miếng trứng
Mà mì tôm, kềm mấy chú nghêu
No lòng lại muốn khoe kêu
Chụp hình thả cóc mĩ miều lắm ru.

No comments:

Post a Comment