Wednesday, July 8, 2015

8/7/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc Bịnh.


Lạnh qúa cho nên cóc bịnh rồi
Trớ trêu nhà cóc bịnh cả đôi
Thay nhau ho hắng như khua mõ
Cổ rát, đầu như mới xông hơi.
Mùa Đông tháng gía phải chịu thôi
Lạnh khắp nhân gian chẳng riêng người
Ông trời nháy nháy mưa cùng tuyết
Thả những hạt rơi trắng đất trời.

No comments:

Post a Comment