Friday, December 18, 2015

19/12/15. Những vần thờ.. ơ cóc, hình cũCóc hình cũ

Hôm nay ngồi lục coi hình
Rơi ra một tấm đúng mình ngày xưa
Cười tươi trông rõ chán chưa
Áo phanh ngực áo, tóc thừa màu đen
Nhìn hình rồi lại tự khen
Tương lai "chủ tịt" bon chen thủa nào
Hình xưa trông cũng hồng hào
Nhìn hình lại nhớ thủa nào nghênh ngang...

No comments:

Post a Comment