Friday, June 2, 2017

2/6/17. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc lại có quà

Cóc lại có quà
Cám ơn anh chị Thi Liên
Tặng quà nên cóc chụp liền để khoe
32 GB lớn thiệt nhe
Chụp bao giờ mới đầy phe cả nhà
Mỗi khi cóc nhận được quà
Khoe ngay để tỏ lòng là cám ơn

No comments:

Post a Comment