Thursday, September 7, 2017

7/9/17 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc viện ung thư

Nhìn hình giống như một chiếc tầu du lịch lớn cỡ 5 sao
Nhưng nó là một Bệnh viện lớn mới xây thêm của khu Bệnh viện Hoàng Gia Melbourne, khu nghiên cứu và điều trị ung thư. (Peter MacCallum Cancer Centre)
Mới có cóc rằng:
Bệnh viện trông giống con tầu
Bước lên nào biết về đâu bây giờ!
Người già và cả bé thơ
Rong chơi một chuyến nào ngờ one way


Image may contain: sky and outdoor

No comments:

Post a Comment