Thursday, February 22, 2018

23/2/18 Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đi chợ


Cóc đi chợ
Hôm nay theo vợ cóc lang thang
Vào shop gặp các cô bán hàng
Vui vẻ hỏi thăm phải chú cóc
Tưởng trời nóng quá cóc trong hang 

Ai dè chú cóc vẫn lang thang
Lẽo đẽo theo cô tay xách hàng
Cười cười nói nói vui phận cóc
Cứ thế mà vui cóc rộn ràng

No comments:

Post a Comment