Thursday, February 22, 2018

23/2/18. Những vần thờ ơ.. cóc: Cóc Yum cha

Cóc Yum cha
Trời mưa con gái rủ má ba
Trưa nay ghé tiệm bán nhẩm xà
Kêu mấy món ngon ba má thích
Không chiên chỉ xào hấp qua loa

No comments:

Post a Comment