Friday, February 23, 2018

24/2/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc bên chó.

Cóc năm chó.
Ừ ha, năm nay năm con chó, mà chủ tịch chưa có cóc chó. Nhớ bữa đi chơi có chụp hình bên con chó đồng, giờ tìm lại để thả cóc chứ.


Hình như lâu lắm, đã có lần
Đi chơi mãi tận New Zealand
Trên phố Napier tượng dắt chó
Chó đồng đứng cạnh chẳng liếm chân
Hôm nay Mậu Tuất vẫn còn Xuân
Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ tới Xuân
Nhớ cả một chuyến đi năm ấy
Nhớ cảnh chụp hình bên chó luôn

No comments:

Post a Comment