Monday, March 5, 2018

6/3/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc có lộc.


Cóc có lộc
Cháu nội mười lăm tuổi
Đi làm Mc Donald
Lúc đi má phải chở
Tối về lại gọi cô
Có món tiền nho nhỏ
Biếu mỗi người hai Đô
Tiền cháu cho tuy nhỏ
Mà lòng cháu thật to
Như món quà thơm thảo
Lộc đến toàn gia đình
Ông cám ơn Bảo Bảo

No comments:

Post a Comment