Saturday, December 1, 2018

2/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc chúc mừng sinh nhật cháu nội

Minh Tran is with Nguyet Dinh.
3 mins
Cóc, chúc mừng sinh nhật của cháu nội
Sinh nhật của cháu nội
Giờ cháu cao nhất nhà
Cao hơn cả cha mẹ
Cao hơn cả ông bà
Vẫn vui được thổi nến
Vẫn thích được nhận quà
Ông chúc mừng cháu nội
Càng lớn, càng ngoan nha
Học siêng và học giỏi
Là niềm vui cả nhà

No comments:

Post a Comment