Monday, January 21, 2019

5/1/19. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc tạ ơn trời.

4/1/19. Những vần thờ..ơ cóc. Có kêu trời.

4/1/19. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc bánh đúc.

3/1/19. Những vần thờ..ơ cóc. Cóc ngày Ba tháng Một..

2/1/19. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ngày Hai

26/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc sale

21/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc đọc sách (Tiên)

19/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc ăn quà

14/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc dạo phố.

Saturday, December 1, 2018

2/12/18. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc chúc mừng sinh nhật cháu nội