Saturday, January 15, 2011

16/1/2011. Kỷ niệm 20 năm ở Úc.


Ngày 15/1/1991 tôi rời Việt Nam và đến Úc Ngày 16/1/1991, Ngày 16/1/2011 là tròn 20 năm sống ở nước người. Nhân ngày kỷ niệm xin có con cóc kỷ niệm ngày đáng nhớ trong đời.

Nhớ ngày nhà cóc nhảy phát xa.

Hai mươi năm chẵn sống xa nhà.

Xuôi nam cóc vào ra Nước Úc.

Giờ thành dân ‘nước cuả người ta.’

Nhìn lại hình xưa đã khác xa.

Tìm đâu thấy lại tháng ngày qua.

Ra đi mái tóc sao đen quá.

Giờ nhìn mái tóc trắng đơm hoa.

Nhìn lại hình xưa đẹp ‘chai’ quá. (sic)

Ngó tới bóng giờ đã gần già.

Thời thế xoay vần đưa đẩy đã.

Đương kim chủ tịt hội sợ bà.

No comments:

Post a Comment