Monday, November 4, 2013

4/11/13. Kỷ niệm giỗ 10 năm ngày thân mẫu qua đời 4/11/2003.

Cầu cho linh hồn Mẹ sớm về hưởng vinh phúc trên nước trời.

4 comments:

  1. Replies
    1. Cám ơn Bác Từ và xin Chúa nghe lời cầu của Bác Từ.

      Delete
  2. Cầu nguyện cho Cụ Bà được an lành nơi nước Trời !

    ReplyDelete