Thursday, December 18, 2014

18/12/14. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc khám sức khỏe định kỳ.

Hôm nay kết qủa khám định kỳ.
Xem ra mọi thứ đã yếu đi
Thận, gan, phèo phổi chừng như vẫn
Ăn uống no xong vẫn ngủ khì..Khám sức khỏe định kỳ

Tướng tá vưỡn phương phi

Có điều nên chú ý

“Bác” hơi thiếu Calci

Cũng nhắc bác một tị

Cái Vitamin D

Nghe chừng hơi bị bí

Chịu khó phơi nắng đi

“Sơ vơ bác quyết chí”

Nên nhát gan bác nhỉ?

Bác hảo ngọt tì tì

Đường cũng cao tỉ ti

Về nhớ tập thể dục

Bồi bổ món Calci

Ăn rau nhiều một tí

Sức khỏe chẳng lo gì

Năm sau gặp lại bác

Khám sức khỏe định kỳ

Bác về lại thả cóc

Gượng gạo gieo vần.... i.

No comments:

Post a Comment