Wednesday, January 14, 2015

15/1/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Cóc bơi.

Cóc bơi.

Vợ tớ lúc này, sáng đi bơi
Sức khỏe giờ đây đã gọi mời
Không tập thì thời gian.. không đợi
Xương cốt bây giờ chớ nói chơi
Đông, Hè gì cũng tới hồ bơi
Sấp ngửa vẫy vùng cho đã đời
Chân đập tay vung, đầu trồi sụp
Vài vòng mà thở hết ra hơi..
Thở hết ra hơi lại xông hơi
Spa nước đấm bóp một hồi
Gặp nhau đùa với người tri kỷ
Chuyện đời lại tám lúc xả hơi.

No comments:

Post a Comment