Thursday, September 1, 2016

2/9/16. Những vần thờ... ơ cóc. Những con đường chuyên chở hoa Xuân

Xuân về chỉ thấy cây với hoa
Không tiếng hoan ca đến mọi nhà
Xuân đúng, nhưng mà Xuân kỳ cục
Tại Xuân, không giống với người ta

No comments:

Post a Comment