Thursday, May 4, 2017

4/5/17. Những vần thờ.. ơ Cóc. Cóc nịnh trời

Cóc nịnh trời
Sáng nay ra ngõ ngước nhìn trời
Vén mây thấy cóc trời khoái, cười
Thấy mây xếp lớp bên gò má
Trời đẹp quá trời, cóc nịnh chơi

No comments:

Post a Comment