Thursday, June 15, 2017

16/6/17. Cóc đi họp

Cóc thăm Quốc Hội Liên bang Úc châu
Cóc được mời đi với phái đoàn
Họp hành trong Quốc hội Liên bang
Đường xa thăm thẳm chừng hơi ngại
Đấu tranh nên vẫn cứ hiên ngang
Dân biểu ra đón tiếp đàng hoàng
Lắng nghe kể lại những oán than
Biển chết dưới tay loài vô cảm
Đàn áp dân lành! Bởi quan tham
Chuyện buồn chỉ có tại Việt Nam
Dân lành bỗng trở thành dân oan!
Đất mất nhà tan vì quy hoạch
Một đêm mở mắt thấy tan hoang
Kể sao hết đây!!!

No comments:

Post a Comment