Thursday, December 6, 2007

Thư giãn.

Sau thời gian tham khảo bí mật, Ban chấp hành Hội Sợ Vợ Việt Nam gọi tắt là HSVV. Đã được Ban bí thư TW cho mượn hội trường Ba Đình và Thống nhất để tổ chức họp gặp mặt cuối năm.

Tuy chưa dám công bố ngày hội chính thức, nhưng TW sẽ đồng chỉ thị cho hội phụ nữ trên toàn quốc tổ chức những buổi hội họp, gặp mặt cho toàn thể giới phụ nữ trên toàn quốc, hầu tránh những đụng độ không cần thiết và an nguy cho các hội viên của HSVV.

Theo bản dự thảo nghị quyết mới sẽ đưa ra trong kỳ họp năm nay, sẽ tham khảo trong toàn thể hội viên xem, hội viên HSVV. Có được phép tham gia chính trị hay không? Mặc dù nhiều hội viên hiện nay đã được bố trí những chức vụ quan trọng, từ ban bí thư TW trở xuống. Đây chỉ có tính biểu quyết công khai nhằm để hợp thức hóa cho các hội viên đang đảm trách công việc quan trọng cá biệt trong đảng và nhà nước riêng tại Việt Nam.

Xin các hội viên thu xếp khéo léo để trốn đến được buổi họp mặt cho đông đủ, để bàn về những việc quan trọng trong hội.

Ban tổ chức mong các hội viên phải thận trọng trong thời gian họp. Để tránh bị các bà đến phá, chúng tôi không thể gửi giấy mời đến các hội viên được, xin các hội viên theo dõi mật khẩu trên hai đài VTV1 và VTV2.

Trân trọng thông báo.

Địa điểm bí mật, Ngày 6/12/07.

Hội trưởng.

Minh T.

Ấn chỉ.

No comments:

Post a Comment