Tuesday, January 14, 2014

15/5/2014. Cựu Thiếu Tướng Tư lệnh Sư Đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến qua đời.

SAN JOSE, California (NV) - Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, cựu tư lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH, vừa qua đời vào lúc 10 giờ sáng Thứ Ba, 14 Tháng Giêng, tại San Jose, hưởng thọ 82 tuổi, một người thân trong gia đình (không muốn nêu danh tánh) xác nhận với nhật báo Người Việt.
Theo Lược Sử QLVNCH của ba tác giả Trần Ngọc Thống, Hồ Ðắc Huân, và Lê Ðình Thụy, thì cố thiếu tướng Bùi Thế Lân sinh Tháng Mười Một, 1932, tại Hà Nội.


Hình cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân in trong Lược Sử QLVNCH. (Hình: Người Việt)
Ông là học sinh hai trường trung học Chu Văn An và Dũng Lạc ở Hà Nội.
Năm 1953, ông theo học khóa 4 Cương Quyết trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức, và tốt nghiệp một năm sau đó với cấp bậc thiếu úy, làm đại đội trưởng thuộc Tiểu Ðoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến.
Năm 1960, ông được thăng trung úy, với chức vụ tham mưu trưởng Liên Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.
Ngày 1 Tháng Sáu, 1961, ông được thăng đại úy, làm tiểu đoàn trưởng Tiểu Ðoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến.
Năm 1963, ông bàn giao tiểu đoàn cho Ðại Úy Lê Hằng Minh và lên đường du học khóa chỉ huy và tham mưu Thủy Quân Lục Chiến tại căn cứ Quantico, Virginia, Hoa Kỳ.
Khoảng giữa Tháng Ba, 1964, ông được thăng thiếu tá, làm tham mưu trưởng Lữ Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến, thay thế Thiếu Tá Trần Văn Nhựt, được cử làm phụ tá tùy viên quân sự Tòa Ðại Sứ VNCH tại Manila, Philippines.
Ông được thăng trung tá ngày 1 Tháng Mười Một, 1965, và một năm sau được thăng đại tá.
Năm 1971, ông làm tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến.
Ngày 4 Tháng Năm, 1972, ông làm tư lệnh Sư Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến, thay thế Trung Tướng Lê Nguyên Khang đi làm tổng thanh tra Quân lực VNCH.
Cũng trong năm này, ông Lân được vinh thăng chuẩn tướng nhiệm chức vào ngày 28 Tháng Năm.
Năm 1973, ông được vinh thăng chuẩn tướng thực thụ.
Ðầu Tháng Tư, 1975, ông được vinh thăng thiếu tướng nhiệm chức.
Sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, ông định cư tại Houston, Texas, và sau này sang cư ngụ tại San Jose. (Ð.D.)

No comments:

Post a Comment