Saturday, May 9, 2015

10/5/15. Những vần thờ.. ơ cóc. Happy Mother Day.

Happy Mother Day

Mẹ là những bông hoa
Sắc hương đẹp mặn mà
Suốt đời tôn vinh Mẹ
Công nuôi dưỡng đời ta.

Thương nhớ các Mẹ hiền của vợ chồng con.
Chúc các bà Mẹ một ngày vui vẻ

No comments:

Post a Comment