Sunday, May 14, 2017

15/5/17. Những vần thờ.. ư cóc. Cóc thích hồng mềm


Biếu ăn lấy thảo của nhà trồng
Hồng mềm chớm chín buổi đầu Đông
Cám ơn người bỏ công chăm bón
Sinh hoa kết trái chẳng nhọc lòng
Thu hái mang đi tặng mọi người
Vui ăn này cây trái hồng tươi
Cám ơn người tặng, bài thơ cóc
Ăn miếng hồng thơm nở nụ cười.
Cám ơn Phuong Tran nhé

No comments:

Post a Comment